DK -  SE -  NO -  FI -  EN

Kvalitet


Det är IWAKI´s övergripande mål att utveckla och tillverka pumpar av högstakvalitet så att arbetet med kemikalier och aggressiva vätskor görs enklare och säkrare. Magnet koppling i våra pumpar garanterar att inget läckage och spill sker till omgivningen. Detta är speciellt viktigt i en arbetsmiljö där människor arbetar i närheten av pumparna.

Hos IWAKI får du en pump som gör arbetet med farliga och frätande vätskorsäkrare än någonsin tidigare.

Hela vårt pump program är utformat för att möta marknadens krav på effektiva, pålitliga och miljövänliga pumpar. Av våra totalt 800 anställda ingenjörer jobbar 300 av dem enbart med teknik och produktutveckling. Detta för att kunna erbjuda våra kunder de mest innovativa och kompletta pump lösningarna.

Våra pumpar tillverkas enligt de strängaste kvalitetskrav för att säkerställa våra kunder hög kvalitet och tillförlitlighet. Våra två fabriker i Japan är båda certifierade enligt ISO 9001. Dessutom är båda anläggningarna miljöcertifierade enligt den internationella standarden ISO 14001.