DK -  SE -  NO -  FI -  EN

Medarbetare


Jan Feddersen (VD)

Jag är VD för IWAKI i Skandinavien, och finns på huvudkontoret i Danmark. Min vardag går ut på att staka ut kursen för mina duktiga medarbetare i Danmark, Sverige, Norge och Finland. Jag ansvarar även för exporten till de Baltiska länderna, Färöarna och Island.