DK -  SE -  NO -  FI -  EN

Produkter


IWAKI har tillverkat magnetdrivna pumpar i mer än 60 år. Vi har idag ett starkt program med mer än 600 olika pumptyper inom detta område.

Kvalitet och säkerhet

Traditionella pumpar med axeltätningar läcker förr eller senare vätska till omgivande miljö. I magnetdriven pump är axeltätning utbytt till en magnetkoppling, vilket gör pumpen absolut tät. Man får en 100 % tät pump som kan pumpa de mest krävande och aggressiva vätskor utan de minsta spill till omgivande miljö. Även arbetsmiljön och säkerheten blir därför betydligt bättre.